TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ.

Tập đoàn BMW cảm ơn sự quan tâm của Khách hàng đối với sản phẩm của Tập đoàn BMW cũng như việc truy cập của Khách hàng vào trang web này.

Liên hệ

BẢO VỆ DỮ LIỆU.

Khi đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp dữ liệu cá nhân. Việc cung cấp thông tin này là tự nguyện. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được sử dụng theo đúng luật bảo vệ dữ liệu của Đức.

Dữ liệu cá nhân được cung cấp trên các trang web của BMW Châu Á được sử dụng như một phần thủ tục của hợp đồng và để xử lý các yêu cầu của Khách hàng. Việc xử lý và sử dụng dữ liệu của Khách hàng cho các mục đích tư vấn, quảng cáo và nghiên cứu thị trường chỉ diễn ra khi Khách hàng đồng ý.
Khi Khách hàng đồng ý với các mục đích đã nêu trên, nếu Khách hàng cũng cho phép dữ liệu của mình được sử dụng bởi các tổ chức BMW Châu Á hoặc bên thứ ba được nêu tên

khác, dữ liệu của Khách hàng cũng có thể được chuyển giao cho các bên nói trên. Nếu Khách hàng không đồng ý, dữ liệu của Khách hàng sẽ không được chuyển giao cho bất kỳ bên nào khác.

Chúng tôi sẽ gửi cho Khách hàng những thông báo bằng thư điện tử chẳng hạn như các thông tin sản phẩm, tính năng, lời mời tham dự các sự kiện, khuyến mại, xúc tiến thương mại và thông tin tiếp thị….Bất kỳ thư điện tử nào do chúng tôi gửi đến Khách hàng đều có cung cấp một đường link dễ dàng tự động hủy bỏ đăng ký để Khách hàng có thể chọn ngừng đăng ký nhận thư điện tử bất cứ lúc nào.

COOKIES.

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được sao lưu vào ổ cứng của Khách hàng bằng một trang web. Cookie không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho máy tính của Khách hàng và không chứa bất kỳ loại virus nào. Tập tin cookies từ các trang web của chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của Khách hàng. Khách hàng có thể vô hiệu hóa việc sử dụng cookie bất cứ lúc nào thông qua các bước thiết lập trong trình duyệt của Khách hàng. Theo quy định, tập tin cookie chỉ được sử dụng trên các trang web của chúng tôi để xác định độ dài những lần Khách hàng truy cập vào trang web với mục đích đánh giá thống kê không dựa vào danh tính Khách hàng và để nâng cao sự thân thiện với người dùng. Cookie đôi khi có thể phục vụ cho một mục đích bổ sung trong một số phần của trang web. Bạn sẽ được thông báo về điều này nếu bạn truy cập vào một trong các phần đó.

BẢN QUYỀN.

©Bản quyền BMW Châu Á, Munich, Đức. Tất cả các quyền được bảo hộ. Văn bản, hình ảnh, đồ họa, các tập tin âm thanh, tập tin hình ảnh động, các tập tin video, và việc bố trí chúng trên các trang web của Tập đoàn BMW đều là đối tượng của bảo hộ bản quyền và bảo hộ sở hữu trí tuệ khác. Các đối tượng này có thể không được sao chép để sử dụng hoặc phân phối nhằm mục đích thương mại, cũng như không được chỉnh sửa hoặc đăng lại trên các trang web khác. Một số trang web của BMW có thể chứa những hình ảnh có bản quyền của các bên thứ ba.

BẢO HÀNH, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ.

Thông tin trên trang web này được cung cấp “nguyên trạng” và không thể hiện sự cam kết dưới bất kỳ hình thức nào, được thể hiện rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm (nhưng không giới hạn) bất kỳ cam kết nào có ngụ ý về tính năng thương mại của sản phẩm, sự phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, hoặc việc không vi phạm các quyền của bên thứ ba. Mặc dù thông tin cung cấp được tin rằng là chính xác, thông tin đó có thể bị sai sót hoặc không chính xác. Trong mọi trường hợp, BMW Châu Á sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ ai về  bất kỳ thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả liên quan đến tài liệu này, trừ khi những thiệt hại đó xảy ra do cẩu thả hoặc hành vi cố ý sai trái. BMW Châu Á không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang web do bên thứ ba quản lý và vì vậy BMW Châu Á không nhận trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ đường link nào từ trang web này đến các trang web khác.

THƯƠNG HIỆU.

Trừ khi có chỉ định khác, tất cả các thương hiệu trên trang web này đều thuộc quyền thương hiệu của BMW Châu Á, bao gồm nhãn hiệu, tên mô hình, logo, và biểu tượng.

GIẤY PHÉP.

Tập đoàn BMW đã cố gắng để xây dựng một trang web sáng tạo và đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, Khách hàng cũng nên hiểu rằng Tập đoàn BMW phải bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình, bao gồm bằng sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa, và quyền tác giả của mình. Theo đó, vui lòng hiểu rõ rằng trang web này không cấp phép cho việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của các công ty trong Tập đoàn BMW hoặc tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba.

THÔNG TIN TRÊN TRANG WEB.

Một số thông tin sản phẩm trên trang web này có thể được soạn ra để sử dụng chung trên trang Mạng của BMW Châu Á ở nhiều nước khác nhau. Do đó, một số sản phẩm và/ hoặc phụ kiện có thể không có sẵn ở một số quốc gia. Khách hàng cần liên hệ với BMW Châu Á hoặc các đại lý được ủy quyền trong nước để biết thêm thông tin.